سیاست کوکی ها

سیاست کوکی ها

    کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که می توانند توسط وب سایت ها استفاده شوند تا تجربه کاربر را کارآمدتر کنند.

    در این قانون آمده است که کوکی ها برای عملکرد این سایت کاملاً ضروری هستند و می توانیم آنها را در دستگاه شما ذخیره کنیم. برای انواع دیگر کوکی ها به اجازه شما نیاز داریم.


    این سایت از انواع مختلف کوکی استفاده می کند. برخی از کوکی ها توسط سرویس های شخص ثالث که در صفحات ما نشان داده می شوند ، قرار می گیرند.